Cấu tạo ADN

Gồm hai nhánh luôn tương ứng với nhau, trong đó adenine bao giờ cũng đứng đối diện với thymin, còn guanine đối diện với cytosin.
Trong thực tế tồn tại rất nhiều dạng ADN tự tổn thương. Một trong số đó là hiện tượng tự tách các gốc nitơ, làm mất amin của cytosine và mất metin của guanine đứt một hoặc hai sợi, lắp đặt không đúng, hai chuỗi ADN dính vào nhau. Thay đổi cấu tạo ADN là nguyên nhân phát triển các khối u, nhiều bệnh di truyền, tổn thương do phóng xạ cũng với cơ chế tương tự. Những yếu tố bên trong gây tổn thương ADN nhiều hơn cả là tác động của nhiệt và các gốc tự do; còn yếu tố bên ngoài thường gặp là chiếu xạ.
Theo số liệu của M.M Vilenchik trong một giờ ADN của các tế bào động vật có vú có thể tách ra 2600 gốc nitơ, xẩy ra khoảng 2000 lần nổ một sợi. Tốc độ xuất hiện các tổn thương ADN liên quan với tác động của các yếu tố bên trong; trong 1 giây tối thiểu xẩy ra một sai sót. Nó lớn hơn tốc độ xuất hiện sự rối loạn trong cấu tạo ADN dưới tác động của phóng xạ nền tự nhiên khoảng một triệu lần.
Qua những số liệu trên ta thấy số tổn thương gen khá cao. Nếu không có hệ thống sửa chữa ADN thì không thể tránh được cái chết của tế bào và của toàn bộ cơ thể. Chính điều này làm cho hệ thống sửa chữa tổn thương gen trở thành cơ chế quan trọng của tăng sự sống. Trong tế bào tồn tại cơ chế bảo vệ ADN khỏi tổn thương và có khả năng tu sửa lại phân tử đó. Trong nhân, ADN nằm tách biệt và được bao bọc bởi một lớp màng ngăn cách với các phần còn lại, chính là yếu tố bảo vệ nó. Ngoài ra ADN còn được cấu thành tổ hợp – nhiễm sắc thể.
Cấu tạo của ADN rất hoàn chỉnh, gồm hai nhánh luôn tương ứng với nhau, trong đó adenine bao giờ cũng đứng đối diện với thymin, còn guanine đối diện với cytosin. Quá trình hiện thực hoá thông tin di truyền đòi hỏi phải mất một số năng lượng nhất định, ở đây thường sử dụng năng lượng tạo ra từ trong các phân khác của tế bào. Quá trình oxy hóa ở mức độ thấp tồn tại trong nhân tạo ra các gốc tự do gây tổn thương ADN và protein nhiễm sắc hạn chế đến mức tối thiểu. Vai trò cơ bản ở đây là hệ thống sửa chữa đã liên tục loại bỏ các ADN tổn thương và khôi phục lại cấu tạo của nó.
Nhiều ý kiến cho rằng, hệ thống sửa chữa gen càng hoàn chỉnh bao nhiêu thì tuổi thọ của loài càng lớn bấy nhiêu. Kết quả nghiên cứu trên 7 loài động vật có vú của các nhà khoa học Mỹ cho thấy tồn tại mối liên quan nói trên.